Tarieven en declaraties

Directe toegankelijkheid:

Per 1 januari 2006 is een verwijzing van de huisarts en/of specialist niet meer noodzakelijk. Enkele zorgverzekeraars hanteren nog wel een machtigings- of aanvraagprocedure waarbij voor langdurige fysiotherapeutische behandeling of behandeling aan huis wel een aanvraag van de huisarts of specialist noodzakelijk is. Wij zullen u daar dan tijdig van op de hoogte brengen.

 

Behandeling en vergoeding:

Wij willen u er verder op attenderen dat, sinds 2006, de fysiotherapie voor een groot deel uit de basisverzekering is gehaald.

Behandelingen die vallen onder de lijst langdurige-  en intermitterende fysiotherapie (ook bekend onder de naam lijst Borst) worden vanaf de 20e behandeling korter (bij voorbeeld 3 maanden) of langer (hele jaar) vergoed.

Er ontstaan regelmatig misverstanden omdat deze lijst “de chronische lijst” genoemd wordt. Wat door de artsen, specialisten en fysiotherapeuten chronische klachten of aandoeningen worden genoemd is dus anders dan deze “lijst Borst”.

Mensen die chronisch bewegingsklachten en/of pijn hebben, bij voorbeeld bij artrose, en zich daarvoor regelmatig moeten laten behandelen om met fysiotherapeutische hulp te kunnen blijven functioneren kunnen dus geen aanspraak maken op deze lijst!

Alle verzekeraars bieden u wel aan om aanvullende verzekeringen af te sluiten, waarbij de fysiotherapie wel vergoed wordt. Het aantal behandelingen dat dan vergoed wordt is afhankelijk van de verzekeraar en de hoogte van de premie.

U moet echter elk jaar deze aanvullende voorwaarden goed in de gaten houden. Wij hebben gemerkt dat in de afgelopen jaren de polisvoorwaarden veranderen. Dat wil meestal zeggen dat uw verzekering minder behandelingen per jaar (met gelijkblijvende premie) vergoed als in het vorige verzekeringsjaar.

 

Declaraties:

De behandelingen worden door ons rechtstreeks via een beveiligde internetverbinding (VECOZO) bij de zorgverzekeraars gedeclareerd.  De behandelingen die buiten het verzekeringspakket vallen worden bij verzekerde gefactureerd.

De betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. U kunt deze factuur dan indien van toepassing zelf bij de zorgverzekeraar indienen.

Wij attenderen u er op dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor de rekening.

Wij hopen dat het bovenstaande u voldoende heeft geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben, dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen.

 

Tarieven 2024

Zitting € 42,00
Zitting manuele therapie € 54,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 45 minuten € 54,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 60 minuten € 68,00
Telefonische zitting € 19,50
Screening € 21,00
Intake en onderzoek na screening € 63,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 63,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 68,00
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
Inrichtingstoeslag €  12,50
Niet nagekomen afspraak € 35,00
Eenvoudige, korte rapporten € 50,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 70,00
Administratiekosten €  12,50

 

Afspraken moeten ten minste 24 uur van te voren geannuleerd worden anders worden ze in rekening gebracht.